Aktuality > MAS Hranicko

Aktuality - MAS Hranicko


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vybrala k získání podpory 4 projekty na zlepšení infrastruktury základních škol v regionu

1.8.2018 MAS Hranicko v minulých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 4. výzvě dotačního programu MAS-IROP zaměřených na budování infrastruktury základních škol. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání pr&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vybrala k získání podpory první 2 projekty dotačního programu MAS-OPZ

19.7.2018 MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádostí o podporu, podaných do 1. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na neinvestiční podporu Sociálních služeb. Žádosti byly v červenci managementem MAS předány na Řídící program Operačního programu Zaměstnanost, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti (včetně posouz... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vybrala úspěšného žadatele na vznik Komunitního centra

19.7.2018 MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádosti o podporu, podané do 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Rozvoj komunitních center. Žádost byla na začátku července managementem MAS předána na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání pr&aacu... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 27 žádostí

9.7.2018 MAS Hranicko v úterý 3.7.2018 uzavřela Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 29 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát a jedna žádost bohužel nesplnila podmínku přijatelnosti. Seznam předložených žádostí naleznete v příloze této Aktuality nebo na to... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22.6.2018 Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí v minulých měsících nabídnul místním akčním skupinám z celé České republiky možnost rozšířit své dotační programy také o oblast životního prostředí, konkrétně o 3 okruhy týkající se boje s erozí, ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje druhou výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

4.6.2018 MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 4.6.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 148 098 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 4.6. až 3.7.2018 včetně, kdy bude Výzva... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP

25.5.2018 MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě dotačního programu MAS-IROP. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čím... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásí 4.6.2018 Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV.

23.5.2018 MAS Hranicko učinila v posledních dnech několik důležitých kroků nezbytných pro brzké vyhlášení Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV. Po schválení všech nutných podkladů ze strany SZIF bude Výzva č.2 s jistotou vyhlášena 4.6.2018 s uzávěrkou 3.7.2018. Termín pro registraci vybraných projektů na SZIF je pevně stanov... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva MAS-OPZ na Prorodinná opatření uzavřena, podána 1 žádost

3.5.2018 MAS Hranicko dne 2. 5. 2018 uzavřela 2. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Prorodinná opatření I.  žádost o podporu. Jedná se o projekt podaný žadatelem Příměstské tábory na Hranicku. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu se mají stát jedním z řešení, jak doplnit chybějící kapacity v oblasti... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

5. Výzva programu MAS-IROP Cyklodoprava uzavřena, podány byly 3 žádosti

18.4.2018 MAS Hranicko dne 18.4.2018 uzavřela 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP zaměřenou na budování cyklostezek. Podány byly 3 žádosti o podporu. První projekt se týká propojení Hustopeč nad Bečvou s Miloticemi nad Bečvou, druhý cílí na cyklospojení Bělotína s Hranicemi, třetí chce odklonit Cyklostezku Bečva z frekventované silnice na... Celý text >
 

MAS Hranicko prodlužuje 2. výzvu MAS-OPZ na Prorodinná opatření

12.4.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálním žadatelem a Řídicím orgánem OPZ posouvá datum uzavření 2. Výzvy MAS Hranicko - OPZ - Prorodinná opatření I. Uzávěrka výzvy je posunuta o 10 pracovních dní na 2.5. na 12  h. (viz přiložená výzva). V případě dotazů se obraťte na níže uvedenou projektovou manažerku MAS (tel. 731... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První výzva dotačního programu MAS-OPZ uzavřena, podány 2 žádosti

3.4.2018 MAS Hranicko v minulých dnech uzavřela 1. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora I. žádosti o podporu. zamýšlí poskytovat na Hranicku novou službu – sociální rehabilitaci, která bude určena klientům při azylovém domě v Hranicích a budou ji moci využít také klienti v Dra... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS vyhlásí v dubnu Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV

16.3.2018 MAS Hranicko v minulých dnech rozhodla o brzkém vyhlášení druhé výzvy pro stejné 4 fiche (oblasti podpory), jako u nedávno uzavřené první výzvy. MAS tak reaguje na vývoj situace ohledně čerpání dotací v celém dotačním programu MAS-PRV. Podrobný přehled finančních alokací viz příloha nebo na odka... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko podpoří v programu MAS-PRV 12 podnikatelů a zemědělců

16.3.2018 Místní akční skupina Hranicko zveřejnila minulý týden výsledky Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 12 ze 17 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí něco málo přes 5 milionů korun dotačních prostředků. Pdorobný přehled naleznet... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 2.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření

12.3.2018 MAS Hranicko dne 12. 3. 2018 vyhlásila 2. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 16. 4. 2018 do 12h, poté se uzavře. Informační seminář pro ža... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

6.3.2018 MAS Hranicko mezi dny 19.2. až 5.3.2018 uzavřela první 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Zájem byl dostatečný ve všech 4 vyhlášených oblastech, u dvou požadované dotace přesně odpovídají vyhlášeným alokacím, u jedné je mírný převis a u jedné bohužel více než dvojnásobný převis zá... Celý text >
 

Vyhlášena výzva Šablony II

5.3.2018 Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu č. 02_18_063 Šablony II.Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času,... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlašuje 5. výzvu dotačního programu MAS-IROP na budování cyklostezek

27.2.2018 vyhlašuje 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Cyklodoprava I. s finanční alokací 19 285 670 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. se týká oblasti Cyklodopravy. Zaměří se na výstavbu stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce sloužíc... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Žadatelé v dotačním programu MAS-PRV představí své záměry na veřejném slyšení

27.2.2018 Celkem 17 žadatelů, kteří v polovině února podali své žádosti o dotace z dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova), má možnost představit své plány na Veřejném slyšení, které proběhne v pondělí 5. března od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko v Kunzově vile na Třídě 1. máje. V krátkých prezentací... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

20.2.2018 S nejvyšší pravděpodobností (aktuálně probíhá metodické ověření výzvy na Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost) bude v pondělí 12. 3. 2018 vyhlášena výzva MAS-OPZ10 na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých vý... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko vyhlásila 1.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby

14.2.2018 MAS Hranicko dne 14. 2. 2018 vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu. Alokace výzvy činí 5 717 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 23. 3. 2018 do 12h, poté se uzavře... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 17 žádostí - AKTUALIZOVÁNO

13.2.2018 MAS Hranicko v pátek 9.2.2018 uzavřela Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 21 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát, jiná žádost byla podána bohužel jako nevyplněná a dvě byly do systému přijaty až po uzávěrce Výzvy. Seznam předložených žád... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS Hranicko prodlužuje 3 Výzvy dotačního programu MAS-IROP

12.2.2018 MAS Hranicko po konzultaci s potenciálními žadateli posouvá datum uzavření 3 Výzev dotačního programu MAS-IROP: 1. Výzva Bezpečnost dopravy - uzávěrka posunuta z 16.2.2018 na 28.2.2018 ve 14h 2. Výzva Rozvoj sociálních služeb - beze změny, tj. uzávěrka 19.2.2018 ve 14h 3. Výzva Rozvoj komunitních center - uzávěrka posunuta z 21.2.2018 na 5.... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MAS uspořádala seminář k podnikovým dětským skupinám

5.2.2018 Dne 1. 2. 2018 se v sídle MAS od 15h uskutečnil informační seminář se specializovanou metodičkou z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na semináři byla představena koncepce a podmínky pro provoz podnikových dětských skupin, účastnice byly také seznámeny s příklady dobré praxe, konkrétně podnikovou dětskou skupinou Květosl&aacut... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Aktuality pro žadatele dotačních programů MAS

1.2.2018 Jak se postupně blíží uzávěrka Výzev v dotačních programech MAS-PRV a MAS-IROP, přibývá aktuálních sdělení a upřesnění, které shromažďujeme v sekci Dotační programy MAS 2016-2020 v hlavním vlákně Aktuálně. Doporučujeme žadatelům, aby tuto sekci v příštích dnech pravidelně sledovali a seznamovali se s pro ně rel... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU