Aktuality > MAS Hranicko podpoří výstavbu cyklostezek více než 19 miliony korun

MAS Hranicko podpoří výstavbu cyklostezek více než 19 miliony korun

25. 10. 2018

MAS Hranicko v minulých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 5. výzvě dotačního programu MAS-IROP zaměřených na budování cyklostezek. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace. Žadatelé pak své projekty zrealizují nejpozději do 31.12.2019.

Do výzvy se přihlásily celkem 3 Žádostí o podporu, s tím, že jejich celkové požadavky převýšily o 1.244.421 Kč alokaci Výzvy v objemu 19.285.670 Kč celkových způsobilých výdajů. K získání dotace tak byly prozatím vybrány jen 2 projekty s vyšším počtem bodů. Hustopeče nad Bečvou a Milotice nad Bečvou propojí cyklostezka podél hlavní silnice, která umožní dojíždění zaměstnanců do velkých firem v obou obcích, bezpečného cyklospojení se také konečně dočká trasa Bělotín - Hranice a to vybudováním úseku, který kolaře podél dálnice a železniční tratě dovede z Bělotína až ke křižovatce silnic na Potštát a Velkou.

Pro třetí projekt v pořadí, který řeší propojení Skaličky se stávající in-line dráhou směrem na Ústí, bohužel není k dispozici celá požadovaná částka, proto je prozatím zařazen mezi „náhradní projekty“. Tento statut umožňuje žadateli vyčkat, zda v budoucnu nedojde k úspoře prostředků realizací zadávacích řízení ostatních projektů či k navýšení alokace přesunem financí mezi opatřeními SCLLD. Poté se žadatel rozhodne, zda projekt zrealizuje s alokací, která bude po ukončení obou procesů k dispozici nebo dotaci v nabídnuté výši odmítne a odstoupí od realizace.

Přehled vybraných/nevybraných projektů viz příloha.

Gratulujeme úspěšným žadatelům a přejeme jim hodně zdaru a trpělivosti při realizaci těchto potřebných projektů.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU