Hranická rozvojová agentura

Hranická rozvojová agentura je zájmovým sdružením právnických osob založeným za účelem poskytování služeb při přípravě a realizaci projektů. Cílem aktivit je vytvoření stabilního servisu všem, kteří mají zajímavý nápad a chuť jej připravit do podoby projektu financovatelného z tuzemských nebo evropských dotačních programů. Agentura také zajišťuje funkci destinačního managementu rozvoje cestovního ruchu a nabízí podnikatelům a dalším organizacím spolupráci při rozvíjení turistické nabídky na Hranicku. Našim nejbližším záměrem je rozšíření činnosti o podporu malého a středního podnikání a rozběhnutí vzdělávacích programů prohlubujících znalosti a dovednosti místních aktérů v přípravě, realizaci a financování projektů.

KALENDÁŘ AKCÍ - Hranická rozvojová agentura

11.6.2016 (So) 10:00 - 20:00

Pokoř své Hranice

Řeka Bečva a Sady Čs. legií

AKTUALITY - Hranická rozvojová agentura

Aktualizovaný kalendář akcí v Moravské bráně

13.5.2016Ty nejdůležitější akce v oblasti Moravské brány najdete v aktualizované verzi kalendáře akcí pro rok 2016. Všichni pořadatelé vás srdečně zvou a bliž&... Celý text >

Výrobci pozor!!! – vyhlašujeme V. výzvu k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

12.5.2016 Vyhlašujeme pátou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemes... Celý text >

Projekt EGPiS - 2. číslo informačního newletteru

9.2.2016Financování z programu ERASMUS+ Sport pomohlo rozjet také projekt s názvem EGPiS. Jedním z jeho partnerů je Hranická rozvojová agentura. Projekt EGPiS (Encouraging Girls' ... Celý text >

Výstavba rybníků a investice do akvakultury

3.2.2016Malé a střední podniky, mikropodniky, rybářské svazy a spolky či fyzické osoby mohou žádat o dotaci až 50% z celkových způsobilých výdajů, které ... Celý text >

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

1.2.2016Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program na Podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Příjem žádost&iacut... Celý text >

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016

28.1.2016Ministerstvo zemědělství pro tento rok připravilo nový dotační program s názvem Udržování a obnova kulturnío dědictví venkova. Obce do 5000 obyvatel, spolky, z&aacu... Celý text >

Dotace na mikrojesle

15.1.2016Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo začátkem ledna 2016 výzvu k předkládání individuálních projektů. Výzva m&aacu... Celý text >
© 2007-2016 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU