Aktuality

MAS vyhlásila 7. výzvu MAS-OPZ Sociální podnikání - neinvestiční podpora II.

19. 11. 2019

MAS Hranicko dne 19. 11. 2019 vyhlásila 7. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání (neinvestiční podporu) II., jedná se o opakované vyhlášení výzvy. Alokace výzvy je oproti předchozí výzvě mírně navýšena, činí 2 159 767,80 Kč celkových způsobilých výdajů (tedy včetně vlastních zdrojů žadatele), míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá do 31. 12. 2019 do 16h, poté se uzavře.

8.Výzva na MAS-IROP Sociální podniky ukončena, podána 1 žádost o podporu

7. 10. 2019

MAS Hranicko v pondělí 30.9. uzavřela 8. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II. Podána byla 1 žádo...

MAS Hranicko uzavřela hodnocení projektů ve 4.výzvě MAS-OPZ Sociální podniky

7. 10. 2019

MAS Hranicko na začátku října definitivně ukončila proces hodnocení projektů v rámci 4. výzvy MAS-OPZ Sociální podniky. Výzva OPZ...

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 6. výzvě Podpora zaměstnanosti II.

7. 10. 2019

MAS Hranicko v září provedla výběr žádosti o podporu, podané do 6. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Podporu zaměstnanosti II. V&yacut...

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 5. výzvě MAS-OPZ Sociální služby II.

30. 9. 2019

MAS Hranicko na konci srpna provedla výběr žádosti o podporu, podané do 5. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Sociální služby II. V&yacu...

MAS Hranicko prodlužuje obě výzvy OPŽP

27. 9. 2019

MAS Hranicko po konzultaci s Řídicím orgánem OPŽP posouvá data uzavření 1.Výzvy MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES a 2.Výzvy MAS Hra...

Beseda pro veřejnost s Milenou Milkukovou na téma "Komunikace s rodiči a s pedagogy" 1.10.2019 v Hotelu Centrum v Hranicích

26. 9. 2019

Beseda pro veřejnost s Milenou Milkukovou

V Bělotíně funguje díky podpoře MAS nové Komunitní centrum

23. 9. 2019

Prostředky z Evropské unie v hodnotě 1 194 974,- Kč ze 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP Rozvoj komunitních center umožnily obci Bělotín stavebn&i...

Díky dotaci MAS-OPZ poskytuje Člověk v tísni své sociální služby nově i na Hranicku

18. 9. 2019

Díky finanční podpoře dotačního titulu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora rozšířila od dubna 2019 organizace ...

CzechInvest pořádá na Hranicku ve spolupráci s MAS konzultační den pro podnikatele

30. 8. 2019

Agenturu CzechInvest řada českých firem stále vnímá jako státní subjekt zřízený za účelem lákání zahra...