Animace škol

IROP MMR

Aktuálně

Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II

Projekt „Podpora práce učitelů (PPUČ)“, realizovaný Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) zveřejnil jednoduchý návod usnadňující orientaci v možnostech praktického využití Šablon II. Na tvorbě manuálu „Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností“ z dílny PPUČ se podíleli také samotní ředitelé. Obsahuje příklady využití šablon přímo od škol a učitelů. Dokument je dostupný ZDEŠablony a jejich uchopení školou jistě pomůže podpořit inovativní nápady škol a ředitelé tak mohou z projektových zdrojů vyzkoušet něco nového, finančně podpořit aktivní pedagogy a pořídit pomůcky potřebné k realizaci aktivit. Metodický materiál je zaměřený na využívání a čerpání financí k podpoře rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti.

K dokumentu bylo natočeno také motivační video, dostupné ZDE

Kalkulačka indikátorů ZoR a Kalkulačka indikátorů pro změny aktivit pro výzvy Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II Kalkulačku indikátorů ZoR a Kalkulačku indikátorů pro změny aktivit. Kalkulačka indikátorů ZoR je povinnou přílohou ZoR a příjemce v ní zaznamenává realizované aktivity ve sledovaném období, seznam pedagogů v indikátoru 60000, popř. krácené personální šablony. Naleznete ji ZDE

Kalkulačka indikátorů pro změnu aktivit je novinkou, pomocí které bude vypočtena výše finanční prostředků do šablony Úspory k rozdělení. Práce s touto šablonou je detailně popsána v Příkladech dobré praxe realizace šablon. Při změně aktivit tato „změnová kalkulačka“ nahrazuje přílohu Kalkulačka indikátorů v žádosti o podporu. Naleznete ji ZDE

Videotutoriály k výzvě Šablony II a k veřejným zakázkám

Ve zveřejněném videotutorialu k výzvě Šablony II se můžete zaposlouchat do obsahového shrnutí vyhlášených aktivit, nastavení indikátorů, informací k výzvě, hodnoticímu procesu a systému IS KP 14+. Obsah videotutorialu vychází z dokumentace k výzvě a Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3 a přehledným způsobem prezentuje nejdůležitější informace. Videotutorial naleznete ZDE

Další videotutorial Vás provede problematikou veřejných zakázek malého rozsahu. Videotutorial naleznete ZDE

Příklady dobré praxe realizace šablon

Experti projektu SRP připravili k Šablonám II metodickou pomoc v podobě Inspiromatu č. 11 s názvem Příklady dobré praxe realizace šablon, dokument naleznete ZDE popř. v záložce dokumenty ke stažení.

Webinář Šablony II

Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 Šablony II zveřejnil webinář pro příjemce a žadatele, který obsahuje informace k základním rozdílům mezi šablonami I a II. Webinář naleznete ZDE

Nejčastější chyby při zprávách o realizaci zjednodušených projektů

Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky...

ZOBRAZIT VÍCE

Vše k šablonám přehledně

Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), na svých webových stránkách uveřejnil sekci Šablony...

ZOBRAZIT VÍCE

Co je možné pořídit ze šablon?

Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu ČR....

ZOBRAZIT VÍCE

Videoprezentace k realizaci šablon a dotazy k šablonám

Pro žadatele a příjemce ve Výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I byla připravena videoprezentace k realizaci projektů....

ZOBRAZIT VÍCE

Řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny u personálních šablon

Na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených ...

ZOBRAZIT VÍCE

O šablony pro mateřské a základní školy byl velký zájem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvu s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování ...

ZOBRAZIT VÍCE

Informace k šablonám

Řídící orgán OP VVV upozorňuje na informaci týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny. Dále byl na základě četných dotazů...

ZOBRAZIT VÍCE

Kalkulačka indikátorů ZoR pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Pro snadný výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR), byla připravena Kalkulačka indikátorů ZoR....

ZOBRAZIT VÍCE

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování...

ZOBRAZIT VÍCE

Zpráva o realizaci

Řídící orgán OP VVV zveřejnil 13. dubna 2017 1. verzi příručky pro podání Zprávy o realizaci u projektů zjednodušeného financování tzv. šablon....

ZOBRAZIT VÍCE

Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Na základě četných dotazů ze strany žadatelů a příjemců Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 5. dubna 2017 černobílé verze vzorů příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev...

ZOBRAZIT VÍCE

Šablony pro školy a společné vzdělávání

V časopise pro mateřské školy a školní družiny Informatorium, č. 3/2017, byl otisknut článek věnovaný výzvě na šablony pro mateřské a základní školy....

ZOBRAZIT VÍCE

Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání snaží žadatelům zprostředkovat maximální množství důležitých a aktuálních informací z operačního programu. 30. března 2017 opět zveřejnilo přehled...

ZOBRAZIT VÍCE

Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání snaží žadatelům zprostředkovat...

ZOBRAZIT VÍCE

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Všechny základní a mateřské školy mají možnost čerpat finanční prostředky na svou činnost v rámci tzv. šablon. Šablony jsou příležitostí...

ZOBRAZIT VÍCE

Konzultační linka pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Dovoluji si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzvy...

ZOBRAZIT VÍCE

Doporučení a rady k "šablonám"

Na stránkách MŠMT byl zveřejněn přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout v případě, že se chystáte žádat o finanční podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ. Pracovníci Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravili přehled základních doporučení a rad, který by Vám měl pomoci ke správnému podání žádosti. ...

ZOBRAZIT VÍCE

Vzory příloh k "šablonám"

Na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu k tzv. šablonám, na které již některé školy netrpělivě čekaly. Věnujte, prosím, pozornost i informační příloze Dokládání výstupů a indikátorů, kde ...

ZOBRAZIT VÍCE

Vyhlášena výzva na Šablony pro MŠ a ZŠ

Dne 23. června 2016 byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je určena pro všechny mateřské a základní školy v našem regionu. Příjem žádostí o podporu je spuštěn od 23. 6. 2016 a ukončen 30. 6. 2017. Potřebné dokumenty k výzvě naleznete v dokumentech ke stažení, popř. na stránkách MŠMT. Pro případné dotazy kontaktujte Mgr. Hanu Gaďurkovou, tel.: 773593020, email: h.gadurkova@regionhranicko.cz.