Podrobnosti a podklady ke čtyřem dotačním programům, kterými MAS Hranicko přispívá v letech 2018-2020 k rozvoji regionu.

Aktuálně

MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV

23.4.2019__Až do 3.6.2019 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 086 085 Kč, vyhlášeny jsou Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků, Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty, Fiche č.14 Podnikání v cestovním ruchu a Fiche č. 15 Krátké dodavatelské řetězce. Podrobnosti naleznete zde..

MAS Hranicko vyhlásila 2 výzvy dotačního programu MAS-OPŽP

15.3.2019__MAS Hranicko vyhlásila 2 výzvy dotačního programu MAS-OPŽP. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci je stanovena na 30.9.2019. 1. Výzva se týká Realizace ÚSES, 2. Výzva je určena na výsadbu Sídelní zeleně. Podrobnosti naleznete zde..

MAS Hranicko podpoří výstavbu cyklostezek více než 19 miliony korun

25.10.2018__MAS Hranicko v minulých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 5. výzvě dotačního programu MAS-IROP zaměřených na budování cyklostezek. Podrobnosti naleznete zde..

MAS Hranicko podpořila ve Výzvě č.2 MAS-PRV 13 zemědělských a podnikatelských projektů

6.9.2018__Místní akční skupina Hranicko zveřejnila v minulých dnech výsledky Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 13 ze 26 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí přes 6 milionů korun dotačních prostředků. Podrobný přehled naleznete zde..

MAS vybrala k získání podpory 4 projekty na zlepšení infrastruktury ZŠ a navýšila alokaci 4. Výzvy MAS-IROP

1.8.2018__MAS Hranicko v minulých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 4. výzvě dotačního programu MAS-IROP zaměřených na budování infrastruktury základních škol. Vzhledem ke kvalitě a potřebnosti projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení, orgány MAS navýšily původní alokaci o 533.630,- Kč tak, aby mohly být podpořeny všechny 4 úspěšné projekty v plné požadované výši. Modifikovaná výzva ke stažení zde.., další podrobnosti k vybraným projektům zde..

MAS Hranicko vybrala k získání podpory další projekty

1.8.2018__MAS Hranicko ukončila hodnocení projektů podaných v dalších 3 výzvách a vybrala k získání dotace celkem 4 projekty. Detailněji k 3. Výzvě MAS-IROP Komunitní centra zde.., k 1. Výzvě MAS-OPZ Sociální služby - neinvestiční podpora zde.. a k 2. výzvě MAS-OPZ Prorodinná opatření zde..

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22.6.2018__MAS Hranicko připravuje rozběh čtvrtého dotačního programu MAS-OPŽP, který podpoří budování ÚSES a výsadbu sídelní zeleně. Bliží informace v Aktualitě na webu MAS zde..,

MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP a navýšila alokaci 1. Výzvy MAS-IROP

29.5.2018__MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě dotačního programu MAS-IROP. Ve 2. výzvě "Rozvoj sociálních služeb" pomůže přidělená dotace společnosti ELIM k rozšíření svých aktivit o provoz nové sociílní služby. V 1. výzvě "Bezpečnost dopravy" byly k realizaci vybrány oba podané projekty. Vzhledem ke kvalitě a potřebnosti obou projektů orgány MAS navýšily původní alokaci o 162.212,- Kč tak, aby mohly být oba podpořeny v plné požadované výši. Modifikovaná výzva ke stažení zde.., další podrobnosti k vybraným projektům zde..

MAS Hranicko podpoří v programu MAS-PRV 12 podnikatelů a zemědělců

16.3.2018__Místní akční skupina Hranicko zveřejnila minulý týden výsledky Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 12 ze 17 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí něco málo přes 5 milionů korun dotačních prostředků. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

Kde najdu v Portálu farmáře svou žádost?

9.2.2018__Portál Farmáře bohužel není moc přehledný. Žádost o dotaci na MAS hledejte v podstatě na stejném místě, kde jste ji generovali. Nová podání -> Žádosti PRV -> Žádosti přes MAS, zde srolujete až úplně dolů pod nabídku výzev všech ostatních MAS, kde najdete svou žádost. Po kliku na odkaz 19.2.1. uvidíte svou žádost a veškeré podané přílohy.

MAS má schválenu Strategii rozvoje regionu Hranicko

15.8.2017__MAS Hranicko má za sebou významný milník. V srpnu 2017 potvrdily tři řídící orgány akceptaci naší SCLLD? MAS tak pro region HRanicko zajistila více než 83.000.000 Kč dotačních prostředků, které rozdělí v následujícíchc letech koncovým žadatelům z regionu. Schválená verze SCLLD Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020,....

zde..