ID datové schránky

qsd7v6h

Sídlo, fakturační a poštovní adresa

MAS Hranicko z. s.
Tř. 1. máje 328
753 01 Hranice

IČ: 270 179 15
Číslo účtu: 1891956309/0800
E-mail: mas@regionhranicko.cz

Otevírací doba kanceláře

Každý pracovní den od 8 do 15 hodin kromě dovolených a mimořádných pracovních cest.

Konzultační hodiny každý den od 9 do 11 hodin, případně po telefonické domluvě.

Hlavní manažer pro realizaci SCLLD

Mgr. František Kopecký

Telefon: (+420) 773 583 020
E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Projektový manažer

Mgr. Karolína Berousková

Telefon: (+420) 731 456 266
E-mail: k.berouskova@regionhranicko.cz

Hlavní manažerka MAP

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Telefon: (+420) 731 523 477
E-mail: v.zavrska@regionhranicko.cz

Koordinátorka MAP, Animátorka škol

Mgr. Hana Gaďurková

Telefon: (+420) 773 593 020
E-mail: h.gadurkova@regionhranicko.cz

Finanční manažerka, administrátorka MAP, Asistentka MAS

Žaneta Rosová, DiS.

Telefon: (+420) 604 171 009
E-mail: z.rosova@regionhranicko.cz

Předseda

Vojtěch Skácel

Telefon: (+420) 604 171 009
E-mail: z.rosova@regionhranicko.cz