MAS Hranicko > MAS Hranicko vybrala k získání podpory první 2 projekty dotačního programu MAS-OPZ

MAS Hranicko vybrala k získání podpory první 2 projekty dotačního programu MAS-OPZ

19. 7. 2018

MAS Hranicko na konci června provedla výběr žádostí o podporu, podaných do 1. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na neinvestiční podporu Sociálních služeb. Žádosti byly v červenci managementem MAS předány na Řídící program Operačního programu Zaměstnanost, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti (včetně posouzení krácení finančních prostředků v rozpočtech obou projektů, které bylo provedeno orgány MAS), po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace a její finální výše. Po obdržení právního aktu se budou moci žadatelé pustit do realizace projektu. Oba vybrané projekty jsou  plánovány jako tříleté, nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31.12.2022.

K realizaci byly vybrány oba podané projekty. ELIM Hranice začne poskytovat novou službu sociální rehabilitace, která bude určena pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením, a to převážně z řad stávajících klientů z Hranic a Drahotuš.  Nová sociální služba bude zaměřena na posílení pracovních návyků a sociálních dovedností, jejichž nedostatek diskvalifikuje tyto osoby v integraci na trh práce a ve vedení samostatného života mimo vyloučené lokality (na území ORP Hranice se aktuálně nacházejí 4 sociálně vyloučené lokality). Společnost Člověk v tísni se zaměří na práci s výše uvedenými cílovými skupinami na celém území ORP Hranice, a to prostřednictvím sociálních služeb, poskytovaných terénní formou, konkrétně se bude jednat o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

Přehled vybraných projektů je uveden v příloze.

Gratulujeme oběma žadatelům k úspěšné žádosti a přejeme jim hodně zdaru při realizaci projektu!

 

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU