MAS Hranicko > MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP

MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP

25. 5. 2018

MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě dotačního programu MAS-IROP. Projekty budou nyní předány na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace. Žadatelé pak své projekty zrealizují nejpozději do 30.6.2019.

V 1. výzvě "Bezpečnost dopravy" byly k realizaci vybrány oba podané projekty. Vzhledem ke kvalitě a potřebnosti obou projektů orgány MAS navýšily původní alokaci o 162.212,- Kč tak, aby mohly být oba podpořeny v plné požadované výši. V Býškovicích se tak dočkají nového chodníku v centru obce, v Černotíně bude do hlavní silnice protínající obec zasazen aktivní prvek snižování rychlosti ACTIBUMP.

Ve 2. výzvě "Rozvoj sociálních služeb" pomůže přidělená dotace společnosti ELIM k rozšíření svých aktivit o provoz nové služby Sociální rehabilitace, k čemuž využije nově zakoupenou budovu v Drahotuších.

Přehled vybraných projektů viz příloha.

Gratulujeme úspěšným žadatelům a přejeme jim hodně zdaru a trpělivosti při realizaci těchto potřebných projektů.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU