MAS Hranicko > Projekty > Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice

Nositel projektu

MAS Hranicko

Cíl projektu

• Zlepšení řízení a dlouhodobého plánování v MŠ a ZŠ
• Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
• Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka
• Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzívní škole
• Zlepšení spolupráce v území, větší propojenost škola-zřizovatel a využívání místních mimoškolních zdrojů

Výstupem  místního  akčního  plánu  je  dohoda  o  prioritách  vzdělávací  politiky  v území, tzv.Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Rozpočet projektu:2 604 672 Kč
Výše dotace:2 604 672 Kč

Popis projektu

  • Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání
  • Řešené území představuje celé území SO ORP Hranice = 31 obcí
  • MAP je nutnou podmínkou pro čerpání dotací z OP VVV a IROP (vybrané)
  • Pro zahájení projektu bylo nutné zapojit min. 70 % zřizovatelů zařízení pro mateřské, základní a mimoškolní vzdělávání, na základě souhlasného vyjádření ředitelů, MAS Hranicko se podařilo zapojit 98 %
  • Realizační tým zajišťuje chod projektu -  Odborný tým (6 odborníků na školství) vytváří obsah + Administrativní tým (3 osoby) udržují projekt v chodu, zajišťují administrativní stránku a formality
  • Řídíc výbor plánuje, připomínkuje, schvaluje - složen z 13 zástupců všech relevantních oblastí (městké ZŠ, městské MŠ, mimoměstské ZŠ, mimoměstské MŠ, malotřídky, zástupce zřizovatelů, atd.)

Termín realizace

Zahájení:únor 2016
Ukončení:červenec 2017
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU