Projekt zaměřený na lidská práva a násilí

14. 10. 2019

Hranická rozvojová agentura, z. s. byla v letošním roce partnerem mezinárodního projektu s názvem Silence is not gold – Mlčení není zlato. Projekt byl financovaný z programu Erasmus+ a zapojeno bylo celkem 7 partnerů z evropských zemí: Bulharsko, Gruzie, Velká Británie, Česká republika, Bělorusko, Albánie, Litva. 


Téma projektu souvisí s dodržováním lidských práv. Cílem projektu bylo povzbudit mladé lidi, aby hovořili o násilí a žádali o pomoc a spolupráci. Jeho cílem bylo také naučit mladé lidi, jak se chránit. Účastníci projektu se seznámili s různými skutečnými a virtuálními možnostmi násilí na základě neformálních vzdělávacích metod a interaktivních tréninkových metod.


Do projektu byla zapojena mládež ve věku 16–30 let a pracovníci s mládeží bez věkových limitů. Cílová skupina byla mládež s omezenými příležitostmi – nezaměstnaní, sirotci, lidé s omezenými ekonomickými a sociálními příležitostmi. Zapojeni byli i účastníci, kteří žijí v méně obydlených oblastech. 


Byly uspořádány dva výměnné pobyty pro mládeže, jeden v Gruzii a druhý v Bulharsku. Délka každého z nich byla 7 dní a česká skupina mladých lidí se zúčastnila obou akcí. Při společných setkáních byly použity hry i interaktivní aktivity, aktivity pro budování týmu, empatie a brainstorming. Semináře byly zaměřeny na osobní rozvoj, zlepšování znalostí o dodržování lidských práv a získání praktických dovedností pro sebeobranu a pomoc obětem násilí.

Autor:Michaela Škrobánková
E-mail:m.skrobankova@regionhranicko.cz