Destinační management

Aktivity projektu

Každý z partnerů realizuje a je zodpovědný za své aktivity, které jsou v projektu nadefinovány. Výčet aktivit projektu:

 • Sestavení pracovní skupiny projektu (HRA, Kolonowskie, Zawadzkie)
 • Průvodcovská služba v Hranicích (Město Hranice)
 • Aktualizace analýzy potenciálu cestovního ruchu v regionu Hranicko a Dolina Malej Panwi (HRA, Kolonowskie)
 • Společná příprava a rozvoj turistických balíčků (HRA, Kolonowskie, Zawadzkie)
 • Vznik turistických infobodů (HRA, Kolonowskie)
 • Realizace vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a zlepšování úrovně nabízených služeb (HRA)
 • Rozšíření internetového rezervačního a informačního systému hranicko.eu postaveného na turistických balíčcích (HRA, Dolina Malej Panwi)
 • Vytvoření nového webu cyklotras v regionu Hranicko (HRA)
 • Příprava a distribuce propagačních materiálů, na začátku a konci projektu dvoujazyčný informativní leták / brožura o celém projektu, 2x kulturní kalendář akcí na Hranicku, propagační materiály (HRA, Kolonowskie)
 • Vzájemná výměna zkušeností, studijní cesty aktérů cestovního ruchu (všichni)
 • Kulturní akce za účasti umělců a obyvatel partnerského regionu, doplnění o propagaci místních produktů (integrace se stávajícími kulturními akcemi v regionu) (všichni)