Destinační management

Co je to destinační management

Destinace znamená cílové místo. Na atraktivity v cílovém místě se nabalují další atributy jako je ubytování, stravování, doprava, průvodcovské služby, atd., které společně vytvářejí potenciál destinace, který lze zúročit vyšší mírou odbytu turistických služeb a zvyšováním přitažlivosti obcí a regionu pro jeho obyvatele Atraktivity doprovázené službami mají často unikátní povahu danou přírodním prostředím, kulturní památkou nebo událostí jako jsou festivaly a sportovní akce. Ty mohou v různých variacích tvořit programy "šité namíru" návštěvníkům regionu.

Management je výkonnou složkou, která myšlenku atraktivní destinace uvádí do praxe. Management je tvořen profesionály, kteří ve spolupráci s aktéry cestovního ruchu rozvíjejí potenciál prostřednictvím marketingových nástrojů, inovací, prohlubování znalostí a dovedností poskytovatelů turistických služeb. Tým destinačního managementu vychází z podrobné znalosti regionu promítnuté do Koncepce rozvoje cestovního ruchu koordinuje veškeré aktivity regionu, propojuje izolované ohniska zájmu návštěvníků a poskytovatele služeb (ubytovatelé, stravovací zařízení, organizátoři kulturních akcí, sportovní střediska a další podniky infrastruktury) do komplexní nabídky pokrývající široké spektrum zájmů a potřeb návštěvníků i místních obyvatel.