Destinační management

Stručně o projektu

Projekt „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi“ je projekt zaměřený na rozvoj nabídky turistických služeb v regionu. Jeho vedoucím partnerem je Hranická rozvojová agentura, z. s., dalšími partnery projektu jsou Město Hranice, město Kolonowskie a Zawadzkie v Polsku.

Hlavním cílem projektu je zavedení Destinačního managementu jako formy řízení turistických lokalit.

Další cíle projektu:

  • využití zajímavého turistického potenciálu v obou oblastech
  • zvýšení návštěvnosti a délky pobytu v regionu díky výsledkům práce destinačního managementu
  • zvýšení kvality služeb prostřednictvím vzdělávacích programů a výměny know-how
  • vytvoření partnerství s polskými sousedy

Celkový rozpočet projektu je 315.079 EUR

Princip hlavního partner a partnerů projektu:

Projekt je postaven na principu vedoucího partnera (Hranická rozvojová agentura, z. s.) a ostatních partnerů projektu, z nichž každý má svou roli v projektu, své aktivity, za jejichž realizaci je zopovědný. Výčet aktivit a zodpovědností je stanoven Dohodou o spolupráci partnerů projektu.

Financování projektu:

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko—Polsko a z prostředků ERDF.

Dotace z uznatelných nákladů projektu činí až 90%. Každý partner své aktivity nejdříve předfinancuje, a po uplynutí monitorovacího období, po odevzdání dílčí monitorovací zprávy vedoucímu partnerovi, společně se žádostí o proplacení, je na účet hlavního partnera po kontrole vloženo 90% prokázaných výdajů. Hlavní partner pak neprodleně přepošle příslušnou částku na účty partnerů.

Partneři projektu

Hranická rozvojová agentura, z. s. (vedoucí partner projektu) je zájmovým sdružením právnických osob založeným za účelem poskytování služeb při přípravě a realizaci projektů. Cílem aktivit je vytvoření stabilního servisu všem, kteří mají zajímavý nápad a chuť jej připravit do podoby projektu financovatelného z tuzemských nebo evropských dotačních programů. Agentura také zajišťuje funkci destinačního managementu rozvoje cestovního ruchu a nabízí podnikatelům a dalším organizacím spolupráci při rozvíjení turistické nabídky na Hranicku.
www.hranickarozvojova.cz

Město Hranice jsou významné kulturní a průmyslové město regionu s výjimečnými přírodními zajímavostmi v okolí. Leží převážně na pravém břehu řeky Bečvy v Moravské bráně mezi Oderskými vrchy a Podbeskydskou pahorkatinou. K nejatraktivnějším turistickým zajímavostem v okolí patří Hranická propast v Národní přírodní rezervaci Hůrka. Je svými více než 289,5 m nejhlubší v České republice, přičemž dna nebylo doposud dosaženo. Velkými turistickými lákadly jsou také lázně Teplice nad Bečvou s minerálními prameny, Zbrašovské aragonitové jeskyně nebo dochované a přístupné větrné a vodní mlýny. Žije zde 19 302 obyvatel (k 31. 12. 2008), město leží přibližně ve výšce 250 m n. m. Katastrální území města včetně místních částí zaujímá přes 52 km?. Partnerská města: Hlohovec (SK), Leidschendam-Voorburg (NL), Konstancin-Jeziorna (PL).
www.mesto-hranice.cz

Gmina Kolonowskie leží 35 km od Opole. Hlavním znakem této oblasti, v porovnání s ostatními oblastmi Opolského vojvodství, jsou lesy, které zaujímají zhruba 70% plochy celé oblasti. Takováto struktura přímo vybízí k rekreaci a odpočinku, k organizování agroturistiky, víkendové turistiky, včetně houbaření a procházek po lesních pěšinách. V této oblasti se nachází největší archeologické naleziště v Evropě. Jedná se o plazy a obojživelníky, ale také pozůstatky dinosaurů více než 320 miliónů let staré.
www.kolonowskie.pl

Gmina Zawadzkie je situována ve východní části Opolského vojvodství a vedle města Zawadzkie zahrnuje také dvě vesnice Zedowice a Kielcza. Celková rozloha této oblasti je 82,2 km², což činí 1% Opolského vojvodství. Obce a města jsou situována v okolí řeky Mala Panew v nadmořské výšce okolo 210 až 240 m.n.m. Místní obyvatelé jsou známy pro svou zálibu ve zpěvu a dechové hudbě. Tento region poskytuje velkou možnost pro cykloturistiku. Většina z nich vede údolím Male Panwe. Řeka také nabízí dobrodružství pro nadšence kajaků. Nečekané peřeje a překážky tak dělají kanoistiku v této oblasti velmi atraktivní. Tento region poskytuje velké možnosti pro cykloturistiku, kdy většina cyklostezek vede údolím Male Panwe. Řeka také nabízí dobrodružství pro nadšence kajaků.
www.zawadzkie.pl