Destinační management

Pracovní skupina projektu

Jako součást projektu byla ustavena Pracovní skupina projektu, jak na české, tak na polské straně.

Skupina se schází pravidelně co tři měsíce.

Jejím úkolem je především:

  • zhodnocení stávající Analýzy potenciálu cestovního ruchu a Strategie rozvoje CR na Hranicku, navržení vypracování aktualizované analýzy, její přesnější zaměření, zadání vypracování, její připomínkování
  • propagace a šíření informací o projektu ve své oblasti působení
  • společná příprava, komentování aktivit projektu
  • návrhy pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu
  • spoluvytváření turistických balíčků - cykloturistika, eko/agro turistika, odpočinkové aktivity, kongresová turistika, sportovní aktivity
Složení pracovní skupiny a kontakty na jednotlivé členy
Instituce Jméno Kontakt
1 MIC Hranice Lenka Dočkálková mic@meu.hranet.cz
2 Město Hranice (MěÚ) Jana Černá jana.cerna@mesto-hranice.cz
3 MKZ Hranice Milan Bartoš mkz-technik@hranet.cz
4 Penzion Stará střelnice Karla Vlasáková starastrelnice@email.cz
5 Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. Eva Větrovcová zbrasov@caves.cz
6 Zbrašovské aragonitové jeskyně Barbora Šimečková zbrasov@caves.cz
7 Penzion Ostravanka Blanka Hlaváčková ostravanka@penzion.com
8 Golf Club Radíkov Petr Roreček (J. Jiříček) golfradikov@seznam.cz
9 Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu Djamila Králíková kralikov@central-moravia.cz
10 SSOŠ Hranice Tomáš Rumian t.rumian@seznam.cz
11 MAS Hranicko František Kopecký f.kopecky@regionhranicko.cz
Obce Jméno Kontakt
13 Potštát K. Galas potstat@cbox.cz
14 Bělotín Eduard Kavala belotin@belotin.cz
15 Všechovice Radovan Mikuš vsechovice@cbox.cz