Základní informace

Hranická rozvojová agentura byla založena v druhé polovině roku 2007 Mikroregionem Hranicko a MAS Hranicko. Svou činností navazuje na aktivity rozběhnuté Sekretariátem Mikroregionu Hranicko v rámci mezinárodního projektu INNOREF (2004 - 2007) a využívá bohatých zkušeností s jeho realizací.

Náplní činnosti agentury je pomoc s přípravou žádostí a realizací projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Využíváme zkušeností z oblasti koordinace a rozvoje cestovního ruchu, z přípravy a realizace propagačních kampaní, z vytváření místních partnerství a zapojování aktérů rozvoje a veřejnosti do přípravy projektů.

Aktivity se však neomezují pouze na tuto oblast, agentura poskytuje podporu při rozvoji podnikatelských aktivit a v neposlední řadě zajišťuje vzdělávací programy související s přípravou a realizací projektů. Spolupráci nabízíme všem zájemcům z řad obcí, podnikatelů, zemědělců, spolků i neziskových organizací. Byť je našim primárním cílem vytvářet servis pro udržitelný rozvoj našeho regionu, našich zkušeností mohou využít i ostatní regiony a obce.