Orgány sdružení

Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem spolku. Její členové jsou jmenováni zakladateli a rozhodují o nejdůležitějších otázkách jako jsou schvalování rozpočtu a koncepce činnosti, rozhodování o majetkových dispozicích, rozdělení zisků a ztrát nebo přijímání nových členů.

Seznam členů správní rady
Jméno Zástupce za E-mail
Vlasta Zapatová Město Hranice vzapatova@mesto-hranice.cz
Jiří Kudláček Město Hranice starosta@mesto-hranice.cz
Jindřich Těšík Město Hranice Jindrich.Tesik@cement.cz
Eduard Kavala Obec Bělotín belotin@belotin.cz
Ivan Fibich Obec Bělotín IvanFibich@seznam.cz

Ředitel

Je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem navenek. Ředitel je za výkon své funkce odpovědný správní radě, která jej jmenuje a odvolává z funkce. Dne 1. 4. 2011 byla do funkce ředitele jmenována Michaela Škrobánková.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na činnost sdružení. Výsledky kontrol předkládá správní radě prostřednictvím kontrolních zpráv.