CENTRE

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura

Cíl projektu

Vytvoření evropské sítě Bio-míst a dosáhnout skutečné územní renesance.

Projekt je financovaný z programu Evropa pro občany: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm  

Popis projektu

Projekt CENTRE se zaměřuje na následující cíle:

- zapojení místních občanů do rozhodovacích procesů (od spodu nahoru) zejména pokud jde o oblasti "bio districts" jako klíčovou volbu pro kvalitu života v jejich komunitách 

- podepsání "ústavy" o Evropské síti "bio districts" všemi starosty ze zapojených měst

- testování inovativních řešení k přímému zapojení aktivních občanů a podpoře silnějšího pocitu sounáležitosti s cíli projektu a EU (např: aktivní účast veřejných iniciativ během velmi navštěvovaný událostí aj.). 

Během projektu proběhnou společná setkání partnerů.

První setkání: San Leo, Itálie, 5. - 7. 9. 2015, což byl zahajovací meeting a seznámení všech partnerů

Druhé setkání: Die, Francie, 21. - 23. 1. 2016, kde se partneři setkali v rámci Biofestivalu.

Třetí setkání: Petrossino, Sicílie, 29. - 31. 5. 2016. Setkání v rámci slavnostního aktu - podpisu memoranda 19 městy a obcemi o přístupu a podpoře první oblasti biodistrict na Sicílii.  

Čtvrté setkání: Platres, Kypr,  23. - 25. 7. 2016 - účast na festivalu bylin

Páté setkání: Berovo, Makedonie, 27. - 29. 8. 2016 - ETNO festival 

Šesté setkání: Hranice, Česká republika, 14. - 16. 10. 2016 - Farmářský trh a závěrečné setkání partnerů 

Projekt si klade za cíl následující:

Počínaje zkušenostmi na evropské úrovni - BioValleé (Rhone-Alpes - Francie) -, bude projekt porovnávat různé modely výkladu a vývoje BIO-district, které v současné době však nejsou nikterak definovány na evropské úrovni. Není jasné vymezení toho, jaké vlastnosti, požadavky a politiky musí být v území přijaty, aby mohlo být dané území definováno jako BIO-district.  

Hranická rozvojová agentura, jako jeden z partnerů projektu podporuje nový projekt s názvem "Noví farmáři".

Malá skupina (autor + 2 kameramani) cestovala přes 10 oblastí, kde se dostali do některých inovativních malých i středních farem. Natočili krátké video, aby ukázali, jak tyto farmy čelí výzvám moderního zemědělství: zabezpečení potravin, ochrana životního prostředí, udržitelnost, inovace, rozvoj venkova, diverzifikace, apod. 

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a realizován ve spolupráci se společností Confagricoltura.

Odkaz na video naleznete zde: https://vimeo.com/206416932  

Termín realizace

Zahájení:srpen 2015
Ukončení:únor 2017