E-ONE

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura

Cíl projektu

E-ONE (Evropská síť pro outdoorové zážitky) je evropským projektem vysvavěným na principech programu ERASMUS+. Tento projekt vznikl na základě zkoumání problémů spojených s obezitou a sedavého životního stylu. Cílem je šířit provozování sportů a neorganizovaných činností pod širým nebem. 

Popis projektu

V projektu jsou tyto základní aktivity:

- vytvoření webových stránek

- vytvoření NIP (Národní informační místo)

- E-ONE výzva (soutěž)

- E-ONE dny 

Termín realizace

Zahájení:prosinec 2014
Ukončení:květen 2016