EGPiS

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura

Cíl projektu

Projekt řeší propagaci dobrovolných aktivit ve sportu, společně se sociálním začleněním, rovnými příležitostmi a uvědomováním si důležitosti zdraví. 

Popis projektu

Dle nejnovějších studií víme, že u dívek ve věku 11 - 12 let dochází k prudkému poklesu zájmu o sportovní aktivity. Projekt EGPiS nabízí plošné řešení a to propagaci a užší spolupráci mezi školami a sportovními organizacemi. Zaměřuje se nejen na motivaci mladých dívek na účast na mimoškolních sportovních aktivitách, ale bude zahrnovat i učitele a trenéry. 

Termín realizace

Zahájení:prosinec 2014
Ukončení:únor 2017