ENSURE - European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas

Nositel projektu

Rozvojové informační centrum Slovenská Bystrica

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení povědomí o Evropě, evropském občanství. Dále se projekt dotýká aktuálních otázek jako je euroskepticismus. 

Popis projektu

Projekt má 13 partnerů z evropských zemí, jedná se především o veřejné subjekty, ale i NNO a další subjekty. 

Termín realizace

Zahájení:září 2017
Ukončení:září 2019