Hipostezka na Potštátsku

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura, z.s.

Cíl projektu

Vybudování značené hipostezky v délce 31 km, která povede přes katastry měst Hranice - Středolesí, Potštát, obcí Olšovec, Radíkov a Partutovice. Součástí hipostezky budou odpočívky, informační tabule s mapou, úvaziště pro koně.

Rozpočet projektu:410 000 Kč
Výše dotace:369 000 Kč

Popis projektu

Projekt využívá četných již existujících stezek, polních a lesních cest, které budou v rámci projektu propojeny oficiální jednotným značením dle Klubu českých turistů.

Celková délka plánované hipostezky je 31,2 km. Trasa je vedena po stávajících cestách a propojuje 3 koňské farmy: Hospodářství ACIENDA Evžen Blecha Středolesí; Remeňovi Boňkov a Jaroslav Herzig, Kovářov.

Na trase bude provedeno 5 odpočívek, 5 úvazišť. Každá odpočívka s úvazištěm bude doplněna orientační infotabulí. Tato místa budou sloužit jako odpočinkové body pro uživatele stezky. Dále budou v místech odpočívek provedeny infotabule, které usnadní orientaci jezdců na trase.

Realizace projektu přispěje k využití potenciálu hipoturistiky na Hranicku a zároveň položí základ pro přípravu dalších úseků a rozvoj sítě hipostezek. Cílem projektu je vybudovat stezku, která svede vyznavače jezdectví na jednu trasu určenou pro projížďky na koních, propojit koňské farmy a poskytnout uživatelům doplňkové služby.

Termín realizace

Zahájení:únor 2011
Ukončení:červen 2011