Hledáme své kořeny přírodní i kulturní

Evropský fond pro regionální rozvoj

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit spolupráci českých a polských škol v různých oblastech, ať už se jedná o vzdělávací aktivity, či mimoškolní činnosti. Cílem je poskytnout široký záběr aktivit od poznání historie a tradic, přes rozvoj sportovních a technických dovedností až po podporu zdravého životního stylu a environmentálního cítění. To vše z pohledu českých a polských škol a jejich žáků. Ti budou prostřednictvím realizace sedmi aktivit názorně ukazovat své metody a postupy u činností známých i neznámých pro ostatní školy. Nejdůležitější tedy bude předávání dobré praxe a přenesení do aktivit partnerských škol, které tyto aktivity dříve nevykonávaly, či je vykonávaly jinak.

 

Rozpočet projektu:1 600 000 Kč
Výše dotace:1 360 000 Kč

Popis projektu

Čtyři základní školy z Hranicka se zapojily od března 2017 do společného projektu se školami z města Kolonowskie v Opolském vojvodství v Polsku.

Základní náplní projektu je spolupráce český a polských škol při realizaci aktivit zaměřených na tradice, zvyky, historii. Konkrétně se bude jednat o následující aktivity, kdy první 4 budou realizovány na české straně a poslední 3 na straně polské:


1. Objevujeme přírodu a její dary - tradiční zemědělství, uchovávání potravin, geokešing, rukodělná výroba (garantem je ZŠ a MŠ Bělotín)
2. Vytvořme společný znak projektu - rukodělná výroba, geokešing (garantem je ZŠ 1. máje Hranice)
3. Ochutnejme a poznejme své tradiční produkty - exkurze u zpracovatelů tradičních produktů, ředstavení tradičních jídel (garantem je ZŠ Hustopeče nad Bečvou)
4. Sportovní den - tradiční i netradiční sportovní aktivity a klání (ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou)
5. Tancujme a pějme česko-polsky - festival lidových tanců a písní, exkurze do Muzea lidové architektury (garantem je Publiczne Gimnazjum Kolonowskie)
6. Chuť tradice - představení tradičních slezských jídel, představení dobového stolování, workshop carvingu (vyřezávání ovoce a zeleniny), bude vytvořena Kuchařka tradičních jídel (garantem je Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem)
7. Poznejme svou historii a tradice - aktivita bude spojena s vánočními svátky - představení Živého etlému, tradiční rukodělné dílny (garantem je Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3).

Projekt je realizován z 85 % díky dotaci z Evropské unie z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Termín realizace

Zahájení:únor 2017
Ukončení:září 2018