Polsko-české variace chuťové a kulturní

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura

Cíl projektu

 Cílem projektu je využití potenciálu obou příhraničních regionů s důrazem na zvyšování soutěživosti polských i českých subjektů, ale také rozvoj cestovního ruchu. Projekt si též klade za cíl vytvoření spolupráce v dalších oblastech na obou stranách hranice. Drobní výrobci z Hranicka a Strzeleckeho okresu mohou tak navázat dlouhodobou spolupráci, vzájemně se propagovat a účastnit se pravidelně pořádaných akcí zaměřených na regionální produkty. Dojde tak k dalšímu rozvoji hospodářského potenciálu obou regionů.

Rozpočet projektu:255 300 Kč
Výše dotace:217 005 Kč

Popis projektu

V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

- dvoudenní návštěva 40 osob z Polska na Hranicku v rámci níž se budou polští výrobci účastnit Farmářského trhu v Hranicích na náměstí, kde budou prezentovat své výrobky a zároveň zde vystoupí polský regionální soubor; navštíví vybrané držitele značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt; večer se zúčastní workshopu v Hranicích v pronajatých prostorách spojeného s ochutnávkou a prezentací místních výrobků nesoucí značku kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt; dojde k výměně zkušeností, přiblížení a prezentaci kultury sousedního regionu.

- nákup 3 ks prodejních pultů/stánků

- vytištění letáků zaměřených na regionální produkty se značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální product, výroba rolovacího banneru; výroba velkoplošného banneru, výroba a potisk plátěných tašek s logem Moravské brány, papírové nákupní tašky s logem Moravské brány, papírové sáčky s logem Moravská brána

- výjezd do partnerského regionu na dvoudenní studijní cestu, kde se vybraní držitelé certifikátu MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt budou prezentovat svými výrobky;

- výroba dvou "questů" propagujících hranický region,

 Všechny propagační předměty budou označeny logy Euroregionu Praděd, stejně tak na akcích bude zdůrazňováno, že se konají za podpory OP PS ČR-PR.

Termín realizace

Zahájení:červen 2014
Ukončení:září 2014