Rozvoj cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura, z.s.

Cíl projektu

Využití a podpora potenciálu v oblasti cykloturistiky. Zvýšení úrovně cyklotras a cyklostezek v regionu. Lepší orientace cyklistů na trasách v regionu.
Propagace regionálních cyklotras v partnerském regionu, zvýšení návštěvnosti, prohloubení partnerské spolupráce.

Rozpočet projektu:575 680 Kč
Výše dotace:489 328 Kč

Popis projektu

Projekt je spolufinancován z OP Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko - Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. 

Region Hranicko má vysoký potenciál v oblasti cestovního ruchu a to především v oblasti cykloturistiky. Od roku 2006 je zde v provozu regionální cyklostrasa s názvem Po stopách využívání vodní a větrné energie, známá též jako Mlynářská cyklotrasa. V loňském roce byla též zprovozněna část dálkové cyklotrasy procházející Hranickem - Cyklostezka Bečva. Jak Mlynářská tak Cyklostezka Bečva jsou mezi cyklisty, ať už místními nebo mimoregionálními, velmi oblíbené a za dobu svého provozu si získaly a dále získávají na popularitě.

Mlynářská cyklotrasa vede výhradně po oficiálních cyklotrasách značených jednotným značením, které zabezpečuje Klub českých turistů. Na všechny 3 okruhy Mlynářské cyklotrasy budou v rámci projektu instalovány dodatkové tabulky s logem. Hlavním důvodem je lepší a snažší orientace cyklistů a také účastníků soutěže s názvem Mlynářský krajánek, která má v regionu již pětiletou tradici.
 
V rámci projektu budou vydány propagační materiály, které podpoří marketingové aktivity v rámci cyklotras a pomohou přilákat do regionu více návštěvníků, ale především cyklistů. Tyto materiály budou sloužit též jako osvěta cykloturistiky - způsob šetrné a ekologické dopravy.

Termín realizace

Zahájení:únor 2011
Ukončení:říjen 2011