S Euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji

Nositel projektu

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Cíl projektu

Projekt navazuje na dva obdobné projekty zaměřené na vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o projekty "S euroklíčem ke zlepšení zaměstnanosti OZP ve Středočeském kraji" a " S euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském kraji".

 

Rozpočet projektu:4 442 068 Kč

Popis projektu

Do projektu bude vybráno 20 uchazečů o zaměstnání se ZP splňující charakteristiky popsané cílové skupiny z Olomouce a dalších regionů Olomouckého kraje. Následně proběhne cyklus aktivit zaměřených na posílení klíčových kompetencí účastníků projektu. Budou realizovány motivační kurzy, poradenská činnost včetně bilanční diagnostiky, diagnostiky pracovní, nebo ergodiagnostiky, rekvalifikační kurz se zaměřením na znalost práce na PC, včetně základní znalosti práce s databázemi, kurzy měkkých dovedností zaměřených na komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání uvedené pracovní činnosti, dále vybraní účastníci absolvují rekvalifikační kurz šitý na míru . V rámci projektu pak bude vytvořeno 20 pracovních míst u žadatele NRZP ČR na částečné pracovní úvazky s úhradou mezd v rámci přímé podpory. Pracovní místa budou vytvořena na dobu 12 měsíců. Po celou dobu zaměstnání účastníků projektu jim bude věnována individuální podpora při zvládání zaměstnání včetně individuálního poradenství. Po celou dobu účasti v projektu budou poskytována doprovodná a podpůrná opatření v rámci přímé podpory, tzn. cestovné, stravné při vzdělávání. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením s tím, že min. v 50% budou v projektu zasoupeny osoby se zdravotním postižením na 50 let.

http://www.eurokeycz.com/ 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=109549 

Termín realizace

Zahájení:únor 2013
Ukončení:červenec 2014