SMART COMMUTING

Nositel projektu

Municipality of Rimini

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit a přijmout na institucionální úrovni koncepci FUA jako nejvhodnější. Hlavní městský uzel, kde jsou podnikatelské, průmyslové, vzdělávací instituce a přitahují každodenní toky dopravy, je nucen čelit každodennímu dojíždění a soustředění dopravy z okolních měst/obcí.

Webové stránky projektu:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-COMMUTING.html  

Finanční prostředky z projektu budou využity na

 

  • Pokrytí dvou částečných pracovních úvazků (projektový manažer – HRA, expert – město Hranice)
  • Zpracování odborné expertízy v oblasti mobility a plánu udržitelné městské mobility
  • Vzdělávací aktivity v oblasti mobility

Termín realizace

Zahájení:květen 2017
Ukončení:duben 2020