Venkovská muzea pod společnou střechou

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura, z.s.

Cíl projektu

Předmětem projektu je vytvoření dvou muzejních expozic, které budou porovnávat historii zemědělství v partnerských regionech a vytvoří nové turistické cíle. Expozice vzniknou v nových venkovských hospodářských stavbách – stodolách, které budou sousedit s již fungujícími expozicemi, protože ty už neměly pro toto rozšíření adekvátní prostory. Projektem budou vytvořeny významné turistické body s koncentrovanou nabídkou informací o daném regionu. Expozice budou respektovat jednotnou koncepci dle interpretace místního dědictví. Koncepce bude výstupem aktivit pracovních skupin. Výsledná expozice bude obsahovat informace a exponáty ve vztahu k místu, ale zároveň je bude porovnávat s partnerskou expozicí. V expozici bude představena pouze část oblasti zemědělství, obsahově zpracována expertem v oblasti cestovního ruchu tak, aby nalákala návštěvníky místní expozice k návštěvě partnerské obce, kde bude expozice zaměřena na další odlišnou část zemědělství. Lákadlem bude také vytvoření balíčků zážitků, kdy na vyžádání budou moci návštěvníci expozic zkusit kurzy tradičních řemesel, jako je například pečení chleba, malování na keramiku, pletení proutěných košíků, apod. Výstupy projektu budou propagovány v expozicích, místních informačních centrech a na veletrzích cestovního ruchu během i po ukončení projektu.

Rozpočet projektu:8 415 231 Kč
Výše dotace:7 152 946 Kč

Popis projektu

 

 

 

 

Hranická rozvojová agentura a partner Kolonowskie spolu již dlouhodobě spolupracují v oblasti rozvoje cestovního ruchu. V roce 2012 Gmina Kolonowskie uzavřela partnerství s obcí Bělotín a v rámci tohoto projektu bychom propojení všech organizací chtěli dotvořit společným partnerským projektem zaměřeným na zatraktivnění obou regionů z hlediska cestovního ruchu a nalákání turistů do obou regionů vzájemnou propagací. Díky zlepšení infrastrukturních podmínek, propojení hranického regionu se Strzeleckým okresem dálnicí, se zkrátila dojezdová vzdálenost a jsou tak lepší podmínky pro návštěvy v příhraniční oblasti.

Projekt, který potrvá 14 měsíců, s celkovým rozpočtem přes 350 tisíc EUR, by měl bý ukončen v srpnu 2015, slavnostní otevření obou expozic je naplánováno na červen 2015.

Vedoucí partner, Hranická rozvojová agentura, má již bohaté zkušenosti s realizací projektů zaměřených na cestovní ruch a přeshraniční spolupráci. V letech 2008 - 2010 realizoval společně s partnerem Kolonowskie projekt Destinační managment turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi z OP PS ČR-PR, projekt Rozvoj cyklostezek v regionu Hranicko a Dolinie Malej Panwi (2011) a projekt Na kole do minulosti Moravskou bránou (2012), oba z Fondu mikroprojektů Euroregion Praděd.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika. 

Termín realizace

Zahájení:červen 2014
Ukončení:červenec 2015