NázevRok realizaceDotační titulZadavatel
Plán rozvoje města Potštát2014 Město Potštát
Polsko-české variace chuťové a kulturní2014OP Přeshraniční spolupráce ČR – PolskoHranická rozvojová agentura, z.s.
Mateřská škola Teplice nad Bečvou2013OP Životní prostředíObec Teplice nad Bečvou
Rozvoj firmy Váhala a spol.2013Program rozvoje venkovaVÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Venkovská muzea pod společnou střechou2013OP Přeshraniční spolupráce ČR – PolskoObec Bělotín
Sběrný dvůr Bělotín2013OP Životní prostředíObec Bělotín
Třídění odpadu v obcích Mikroregionu Hranicko2013OP Životní prostředíMikroregion Hranicko
Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je to prima2013OP Životní prostředíMěsto Kelč
Optimalizace odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)2013OP Lidské zdroje a zaměstnanostMěsto Hranice
Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko2013ROPMěsto Hranice
Dobudování Cyklostezky Bečva – Hranice2013ROPMěsto Hranice
Modernizace Domova seniorů Hranice2013ROPMěsto Hranice
Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi2012OP Přeshraniční spolupráce ČR – PolskoHranická rozvojová agentura, ve spolupráci s dobrovolným sdružením Moravská brána.
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Hranicko.2012OP Životní prostředíMikroregion Hranicko
Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice2012MzeMikroregion Hranicko
Dobudování cyklostezky Bečva - Hustopeče n.B. - Špičky2012ROPMikroregion Hranicko
Rozvoj výrobní technologie firmy MetalPlast Lipník n.B. a.s.2012OP Podnikání a inovaceMetalPlast Lipník n.B. a.s.
Rekonstrukce sportovního areálu v Teplicích nad Bečvou2011Program LEADER "Měníme Hranicko"Sportovní klub Hranice s.r.o.
Plán rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou2011 Městys Hustopeče nad Bečvou
Vybudování nového fóliového bloku v zahradnictví Čech2011jinéJan Čech
Chceme v Bělotíně žít i pracovat2011OP Lidské zdroje a zaměstnanostObec Bělotín
Úspory energií ve společnosti PB SCOM, s.r.o.2011OP Podnikání a inovacePB SCOM s.r.o.
Zlepšení zázemí firmy Ing. Zdeněk Dohnal - I.etapa2011jinéIng. Zdeněk Dohnal
Kompostování v domácnostech2011OP Životní prostředíMikroregion Hranicko
Technický rozvoj firmy JEDNOÚČELOVÉ STROJE s.r.o.2011OP Podnikání a inovaceJEDNOÚČELOVÉ STROJE s.r.o.
Výstavba dětského hřiště a rekonstrukce sportovní hrací plochy2011jinéObec Podolí
Revitalizace veřejných prostranství v obci Vysoká2011ROPMěstys Hustopeče nad Bečvou
Čtvrtá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Dolní Nětčice2010jinéObec Dolní Nětčice
Rekonstrukce Ubytovny a hospůdky U Hájku na cykloubytovnu2010Program LEADER "Měníme Hranicko"Areál pohoda Loučky s.r.o.
Včelí naučná stezka2010Program LEADER "Měníme Hranicko"Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Hranice
Biokoridor LBK 1, LBK 22010OP Životní prostředíMěsto Potštát
Technologie stolárny2010jinéLubor Pitrun
Nové stroje, rozvoj podnikání2010Program rozvoje venkovaAAP HRANICE s.r.o.
Zařízení dílny firmy PNEU KUBEŠA s.r.o.2010 PNEU KUBEŠA s.r.o. 
Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti KUNST Hranice2010OP Lidské zdroje a zaměstnanostKUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
Pořízení lesnické techniky pro zajištění produkce štěpky2010Program LEADER "Měníme Hranicko"Vlastimil Suchánek
Nákup lesní techniky pro rozšíření a zkvalitnění práce v lese2010Program LEADER "Měníme Hranicko"Petr Kopča
Včelí naučná stezka2010Program LEADER "Měníme Hranicko"Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Hranice
Hipostezka na Potštátsku2010Program LEADER "Měníme Hranicko"Hranická rozvojová agentura, z.s.
Špičkové centrum volnočasových aktivit ve Špičkách2010Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Špičky
Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Sevensport, s.r.o.2009OP Lidské zdroje a zaměstnanostSEVEN SPORT, s.r.o.
Cesta jako žádná ze sta2009 Městys Hustopeče nad Bečvou
S přírodou a tradicemi společně2009OP Přeshraniční spolupráce ČR – PolskoMikroregion Hranicko
Vzděláváním k všestrannému rozvoji zaměstnanců firmy MetalPlast Lipník n.B.2009OP Lidské zdroje a zaměstnanostMetalPlast Lipník n.B.,a.s.Seminárka 109, Lipník nad Bečvou   
Rozvoj vzdělávání ve firmě EUROSTYTEMY GROUP2009OP Lidské zdroje a zaměstnanostEurosystemy Group
Nová knihovna a klubovna v Radíkově2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Radíkov
Špičkové centrum volnočasových aktivit ve Špičkách2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Špičky
Nové hřiště v požární nádrži 2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Býškovice
Ekoenergie pro podnikatelský areál Synergies Logistiques 2009OP Podnikání a inovaceSYNERGIES LOGISTIQUES BV HRANICE, a.s.Potštátská 613, 753 01 Hranice   
A co děti? Mají si kde hrát? - vybudování dětského hřiště Drahotuše2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Město Hranice
Cestou necestou - oprava komunikace Nejdek2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Bělotín
Modernizace penzionu Ostravanka2009Program LEADER "Měníme Hranicko"PENZION OSTRAVANKA, s.r.o.
Oprava místních komunikací2009Dotace Olomouckého krajeObec Polom
Technologie pro masnou výrobu2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Oldřich Kubeša, Malhotice
Zdraví sílu, najdeš v sýru2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Zdenka ZDENKA
Vybavení nové dílny autoservisu2009Program rozvoje venkovaJiří Hasilík
Sakrální stavby v obci Černotín2009MMRObec Černotín
Veřejná prostranství v obci Zámrsky2009Program rozvoje venkovaObec Zámrsky
Vodní nádrž Vysoká2009OP Životní prostředíIng. Leopold Vrána, Vysoká
Modernizace technologie dojírny Partutovice2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Zemědělské družstvo Partutovice
Ať se máme kde scházet aneb víceúčelový dům2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Dolní Těšice
Kulturně-společenské centrum obce Klokočí2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Klokočí
Úprava veřejného prostranství v okolí kostela2009Program LEADER "Měníme Hranicko"Obec Ústí
Grantový program regionu Hranicko 20082008Dotace Olomouckého krajeMikroregion Hranicko
Za krásami městské památkové zóny Hranice2008ROPMěsto Hranice
Rozšíření nabídky vzdělávacích programů SOŠP a SOUS Hranice2008OP Lidské zdroje a zaměstnanostStřední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské v Hranicích
Vzdělávání pro rozvoj regionu2008Program rozvoje venkovaMikroregion Hranicko
Rekonstrukce Mateřské školy Milotice nad Bečvou2007Program rozvoje venkovaObec Milotice nad Bečvou
Výstavba dětského hřiště 2007Dotace Olomouckého krajeObec Klokočí
Středisko služeb venkovu2007MPSVMikroregion Záhoran
Středisko Školy obnovy venkova 2006MMRObec Radíkov
Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů2006OP Lidské zdroje a zaměstnanostMikroregion Hranicko
Cyklotrasa Po stopách využívání vodní a větrné energie 2005MMRMikroregion Rozvodí, Mikroregion Hranicko
Strategický plán "Měníme Hranicko"  MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Strategický plán LEADER "Měníme Hranicko"  Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Zrestaurování 2 kamenných křížů v obci Ústí  Obec Ústí
Šance pro Hranicko (záměr do programu LEADER ČR)  MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Testovací reference 25  Tomáš Vohralík