Biokoridor LBK 1, LBK 2

Rok realizace

2010

Celkový rozpočet projektu

1 902 105 Kč

Výše dotace

1 807 000 Kč

Dotační titul

OP Životní prostředí

Zadavatel

Město Potštát

Popis projektu

Cílem vegetačních úprav je vytvoření vegetačního prvku v krajině, který bude sloužit i jako součást územního systému ekologické stability krajiny, zvýšení podílu přirozeně rostoucí rozptýlené zeleně v zemědělsky využívané krajině, vytvoření refugia pro zvěř a další živočichy, a tím zvýšení ekologické stability řešeného území.

Kontakt

potstat@cbox.cz, Karel Galas, starosta města, telefon 581 624 270