Chceme v Bělotíně žít i pracovat

Rok realizace

2011

Celkový rozpočet projektu

6 000 000 Kč

Výše dotace

6 000 000 Kč

Dotační titul

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel

Obec Bělotín

Popis projektu

Projekt je po podpisu dohody o poskytnutí dotace, ve fázi realizační od září 2011 do srpna 2013. 
 
Projektem Chceme v Bělotíně žít i pracovat chce žadatel docílit snížení nezaměstnanosti ve své obci a
současně chce osobám z cílové skupiny poskytnout dostatečné vzdělání, dovednosti i životní postoje, které jim
umožní lépe se včlenit do společnosti a získat tak lepší uplatnění i na trhu práce.
Projekt poskytne cílové skupině možnost zapojit se do vzdělávacího, motivačního a pracovního programu,
prostřednictvím kterého získají nové znalosti, dovednosti a pracovní návyky.

Kontakt

Mgr. Eduard Kavala, belotin@belotin.cz