Hipostezka na Potštátsku

Rok realizace

2010

Celkový rozpočet projektu

410 000 Kč

Výše dotace

369 000 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Hranická rozvojová agentura, z.s.

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování hipostezky na Potštátsku v rozsahu 31 km. Realizace bude spočívat ve vyznačení, instalaci odpočívek, uvazišť a orientačních tabulích.

Kontakt

agentura@hranickarozvojova.cz