Kompostování v domácnostech

Rok realizace

2011

Celkový rozpočet projektu

930 000 Kč

Výše dotace

837 000 Kč

Dotační titul

OP Životní prostředí

Zadavatel

Mikroregion Hranicko

Popis projektu

Projekt řeší separaci a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, který vyprodukují domácnosti na vesnicích, které se do projektu zapojily. Projekt spočívá v pořízení kompostéru právě pro domácnosti, které budou mít kompostér uložen na svém pozemku-zahradě a budou do něj ukádat biologicky rozložitelný odpad. Vzniklý kompost poté dále využijí ve svých domácnostech - na zahrádkách.

Kontakt

Ing. Marcela Tomášová, tel. 739 430 576, m.tomasova@regionhranicko.cz