Kulturně-společenské centrum obce Klokočí

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

245 200 Kč

Výše dotace

190 400 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Obec Klokočí

Popis projektu

Cílem projektu je obnova knihovny a vybudování kulturně-společenského centra. Tyto prostory budou všestranně využívány, pro kulturní, společenské i vzdělávací akce a stanou se tak přirozeným centrem spolkového života a kultury v obci Klokočí.  Projekt byl zpracován v rámci programu PRV - LEADER "Měníme Hranicko" - první výzva.

Kontakt

www.obecklokoci.cz, Oldřich Šnajdárek - starosta obce