Modernizace technologie dojírny Partutovice

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

2 684 640 Kč

Výše dotace

1 000 000 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Zemědělské družstvo Partutovice

Popis projektu

Projekt řeší modernizaci technologie dojírny v ZD Partutovice a instalaci nových prvků technologie - systém měření dojivosti mléka, identifikační systém, systém sledování pohybové aktivity.

Kontakt

Ing. František Maršálek, tel.: 777 716 717, zdpartutovice@seznam.cz