Nákup lesní techniky pro rozšíření a zkvalitnění práce v lese

Rok realizace

2010

Celkový rozpočet projektu

1 646 300 Kč

Výše dotace

700 000 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Petr Kopča

Popis projektu

Výsledkem projektu bude nakoupení dvou lesnických strojů (lesní fréza, mobilní štěpkovací stroj), které umožní optimální údržbu lesa o celkové rozloze 37,32 ha v rozsahu zpracování klestí a dalšího dřevního lesního odpadu. Projekt klade důraz na ekologicky šetrné hospodaření v lese, proto budou pořízeny stroje, které mají co nejpřijatelnější vliv na životní prostředí, dále bude díky štěpkovači vyráběna štěpka, pro použití k vytápění, jako obnovitelný zdroj energie, který šetří životní prostředí.

Kontakt

janakopcova@seznam.cz