Nová knihovna a klubovna v Radíkově

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

479 689 Kč

Výše dotace

322 480 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Obec Radíkov

Popis projektu

Projekt se zabývá potřebou obyvatel přemístit knihovnu do nových prostor a současně vybudovat klubovnu pro spolkové aktivity občanů.

Kontakt

Lubomír Foltýnek, starosta

tel. 602514341