Optimalizace odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Rok realizace

2013

Celkový rozpočet projektu

1 468 874 Kč

Výše dotace

1 468 874 Kč

Dotační titul

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel

Město Hranice

Popis projektu

Předmětem projektu je vytvoření dvou nových pracovních míst na odboru sociálně-právní ochrany dětí na městském úřadu v Hranicích a další optimalizace chodu tohoto odboru i práce jeho zaměstnanců.