Rekonstrukce sportovního areálu v Teplicích nad Bečvou

Rok realizace

2011

Celkový rozpočet projektu

2 649 116 Kč

Výše dotace

1 200 000 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Sportovní klub Hranice s.r.o.

Popis projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce sociální zázemí, zídek tenisových kurtů a zpevněných ploch v areálu.

Projekt zrealizován a dotace proplacena v plné výši.

 Agentura zpracovávala žádost o dotaci, výběrové řízení, dotační management, žádost o platbu 

Kontakt

Jiří Pavlištík, pavlistik@pbscom.cz