Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů

Rok realizace

2006

Celkový rozpočet projektu

6 800 000 Kč

Výše dotace

5 500 000 Kč

Dotační titul

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel

Mikroregion Hranicko

Popis projektu

Projekt zaměřený na práci dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Vytvoření 25 pracovních míst, rekvalifikace, motivační a poradenské kurzy, indiviuální poradenství.

Projekt byl realizován od listopadu 2006 do června 2008.

Kontakt

Marcela Tomášová, manažerka MR Hranicko, tel: 739430576