Revitalizace veřejných prostranství v obci Vysoká

Rok realizace

2011

Celkový rozpočet projektu

3 516 219 Kč

Výše dotace

3 164 597 Kč

Dotační titul

ROP

Zadavatel

Městys Hustopeče nad Bečvou

Popis projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství v obci Vysoká. Projekt zahrnuje dva logické celky, vybudování chodníků a úprava přilehlých komunikací; revitalizace veřejné zeleně na veřejném prostranství na návsi a blízkém okolí. V současnosti se na veřejném prostranství na návsi nachází dva samostatné chodníky, které na sebe ani na jiné chodníky nijak nenavazují. Projekt tedy bude zahrnovat vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků. Chodníky propojí jižní část obces návsí a severní částí obce. Díky vybudování chodníků dojde ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, jelikož se chodci budou pohybovat v celé obci po chodnících. Dalším celkem je revitalizace veřejného prostranství na návsi. Dojde ke komplexní úpravě a výsadbě veřejné zeleně, která zvýší kvalitu prostředí pro život občanů obce, vytvoří místo pro odpočinek i přirozené centrum pro scházení lidí. To bude navíc podpořeno instalací mobiliáře.

Projekt zrealizován a proplacena dotace.

Agentura zpracovala žádost o dotaci, výběrové řízení, dotační management, žádost o platbu. 

Kontakt

posta@ihustopece.cz