Rozšíření nabídky vzdělávacích programů SOŠP a SOUS Hranice

Rok realizace

2008

Celkový rozpočet projektu

3 324 700 Kč

Výše dotace

3 324 700 Kč

Dotační titul

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské v Hranicích

Popis projektu

Cílem projektu bylo rozšíření nabídky a propagace vzdělávacích programů na SŠ v oblastech, které mají přímou vazbu na nabídku na trhu práce v regionu. Od ledna 2007 se rozběhl 6 měsíční zaškolovací kurz v oboru Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů a 1,5 leté zkrácené maturitní studium zakončené maturitní zkouškou v oboru Mechanik číslicově řízených strojů, od září 2007 proběhl 6 měsíční zaškolovací kurz v oboru Zámečník. Účastníci vzdělávacích kurzů vykonávali praxi ve firmách, kde po úspěšném absolvování mohli získat stálé zaměstnání.

 

Doba realizace: říjen 2006 - červen 2008

Kontakt

Ing. Drahomíra Drašnerová, ředitelka

tel: 581 601 820