Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti KUNST Hranice

Rok realizace

2010

Celkový rozpočet projektu

2 777 366 Kč

Výše dotace

2 777 366 Kč

Dotační titul

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice

Popis projektu

Příprava a realizace komplexního vzdělávacího programu a podpora řízení lidských zdrojů.

Kontakt

Ing. Adolf Pytela, ředitel společnosti, tel.:+420 581 699 953