Rozvoj vzdělávání ve firmě EUROSTYTEMY GROUP

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

1 420 194 Kč

Výše dotace

1 420 194 Kč

Dotační titul

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Zadavatel

Eurosystemy Group

Popis projektu

Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve firmě Eurosystemy group s.r.o. Projekt se zabývá nastavením systému řízení lidského kapitálu a jeho začlenění do celkového řízení firmy. Cílem projektu je vytvoření koncepce řízení lidského kapitálu a jeho zavedení do praxe, vytvořením pozice HR manažera/interní školitel, který po ukončení projektu převezme řízení lidského kapitálu a personální otázky firmy. Pozice HR manažera/interního školitele bude zahrnovat personální otázky, orientace v pracovním právu na úrovni zákoníku práce, bude se zabývat výběrem pracovníků a bude vést pracovní pohovory, bude plánovat vzdělávací program zaměstnanců.
Samotné vzdělávání zaměstnanců firmy je zaměřeno na všechny oblasti, kterými se firma zabývá. Zahrnuje všechny pracovníky na všech úrovních, od dělníků a montážníků, mistra, přes obchodní zástupce, marketingového pracovníka, administrativu a účetní až po ředitele firmy. Na základě zjištěných vzdělávacích potřeb zaměstnanců byly definovány vzdělávací programy pro jednotlivé skupiny pracovníků. Vzdělávací programy zahrnují obecné vzdělávání, které posiluje kompetence pracovníků, ale také specifické vzdělávání, které je určeno zejména pro dělníky, montážníky a mistry, které zajistí zvýšení odborných dovedností pracovníků z hlediska nových materiálů, nových technologií a montážních postupů.

Ukončena realizace projektu dle harmonogramu - před podáním žádosti o platbu a závěrečnou monitorovací zprávou. 

Kontakt

Michal Klas, 777663349