Šance pro Hranicko (záměr do programu LEADER ČR)

Zadavatel

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Popis projektu

úspěšně realizovaný program LEADER ČR, ze kterého bylo podpořeno 8 projektů, viz sekce Rozvojové partnerství/LEADER

dotace: 3.800.000 Kč

Kontakt

Filip Konečný, předseda MAS, tel: 604601006