Špičkové centrum volnočasových aktivit ve Špičkách

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

1 235 240 Kč

Výše dotace

836 800 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Obec Špičky

Popis projektu

Projekt řeší potřebu místních obyvatel, kterým chybí prostory pro volnočasové aktivity. Cílem projektu je zrekonstruování nevyužitých prostror a jejich vybavení nezbytným nábytkem.

Kontakt

Naděžda Polednová, starostka

tel. 581626290