Strategický plán "Měníme Hranicko"

Zadavatel

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Popis projektu

Strategický plán pro realizaci dotačního programu LEADER v regionu Hranicko. Byl předložen na konci roku 2007 do Programu rozvoje venkova ČR a hodnocen  jako devátý nejlepší ze zhruba devadesáti předložených návrhů. Jeho kladné hodnocení umožní MAS Rozvojové partnerství realizovat po dobu 6 let místní dotační program.

Kontakt

Filip Konečný, předseda MAS, tel: 604 601 006