Technický rozvoj firmy JEDNOÚČELOVÉ STROJE s.r.o.

Rok realizace

2011

Celkový rozpočet projektu

1 901 420 Kč

Výše dotace

1 140 852 Kč

Dotační titul

OP Podnikání a inovace

Zadavatel

JEDNOÚČELOVÉ STROJE s.r.o.

Popis projektu

Nákup hrotového soustruhu

Kontakt

Jiří Vinklárek, jednatel, tel. 607652348, vinklarek.jushranice@zealnet.cz

 

Žádost o dotaci, výběrové řízení, žádost o platbu, monitoring