Třídění odpadu v obcích Mikroregionu Hranicko

Rok realizace

2013

Celkový rozpočet projektu

1 366 000 Kč

Výše dotace

1 229 400 Kč

Dotační titul

OP Životní prostředí

Zadavatel

Mikroregion Hranicko

Popis projektu

pořízení kompostérů do domácností, pořízení velkoobjemových kontejnerů, kontejnerů na tříděný odpad.