Úprava veřejného prostranství v okolí kostela

Rok realizace

2009

Celkový rozpočet projektu

588 483 Kč

Výše dotace

470 786 Kč

Dotační titul

Program LEADER "Měníme Hranicko"

Zadavatel

Obec Ústí

Popis projektu

Hlavním cílem projektu „Úprava veřejného prostranství v okolí kostela“ je adaptace zeleně, podpora výstavnosti a důležitosti tohoto místa a celkové zvýšení hodnoty obce. Úprava okolí kostela podpoří vzhled návsi, potažmo celé obce a vytvoří příjemné, obytné a zdravé prostředí nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům obce.  Vybudováním mobiliáře v zelených plochách kolem kaple vznikne prostor lákající k odpočinku projíždějící cyklisty. Neméně důležitým cílem je naplnění programu obnovy venkova obce Ústí, kdy jedním bodem je právě úprava okolí kostela.

Projekt byl zpracován do programu PRV LEADER - první výzva

Kontakt

www.obec-usti.cz, Libor Vykopal - starosta obce